Rreth nesh

Bledi Strakosha Media

Bledi Strakosha Media

Bledi Strakosha Media (BSM) është kompania e parë shqiptare e prodhimeve audio-vizuale që realizoi dhe vazhdon të realizojë emisione televizive me teknologjinë 4K Ultra HD në Shqipëri. Prodhuese e shumë emisioneve të veçanta dhe me një përvojë të gjatë në fushën e radios dhe televizionit. Sot realizon gjithashtu një sërë dokumentarësh, videoklipesh, spotesh publicitare, etj.

Bledi Strakosha Media® është markë e regjistruar.

BSM Ident

BS TV Ident

BS Radio Ident

BS Media Group